UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

ORAZ ZAKŁAD EUROPEISTYKI

INSTYTUTU STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN W WARSZAWIE

 

ZAPROSZENIE

na ogólnopolską konferencję naukową nt.:

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII I POLITYKI

W ZWIĄZKU ZE ŚWIATOWYM KRYZYSEM GOSPODARCZYM

Warszawa, 07.12.2011

Szanowni Państwo!

 

W zachodniej publicystyce pojawiają się coraz częściej wezwania kierowane do środowisk naukowych o podjęcie badań weryfikujących sformułowane w ramach makroekonomii doktrynalne podstawy polityki, nazywane w USA „ekonomiczną ortodoksją”. W listopadzie 2010 r. „The Economist” pisał, że gdy poszukiwane były osoby odpowiedzialne za wywołanie kryzysu rujnującego gospodarkę światową, pewien „rzucający się w oczy tłum uciekł od odpowiedzialności, a mianowicie ekonomiści akademiccy”.

W Uczelni Łazarskiego oraz Instytucie Studiów Politycznych PAN badania z tego zakresu były już wcześniej prowadzone, a ich wyniki umożliwiają podjęcie ogólnopolskiej debaty, oceniającej pozytywne i negatywne właściwości ekonomii z punktu widzenia podstaw teoretycznych oraz konsekwencji ich stosowania w gospodarce i polityce.

Przedstawiamy propozycję ogólnopolskiej konferencji naukowej, która umożliwiłaby poddanie pod dyskusję wyników badań wykonanych nie tylko w naszych placówkach, ale także w innych ośrodkach badawczych. Liczymy na udział pracowników naukowych prowadzących zajęcia z zakresu ekonomii, politologii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, którzy mogą podzielić się swymi propozycjami i opiniami o ewentualnym zapotrzebowaniu na nowe ujęcia problematyki liberalizmu dla potrzeb dydaktyki, zwłaszcza w kontekście wyjaśniania przyczyn światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

W załączeniu przedstawiamy problematykę konferencji i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz referatów związanych z dowolną grupą tematyczną programu. Referaty przyjęte na podstawie recenzji będą wydane drukiem w formie książki przed konferencją, a zbiór wypowiedzi w dyskusji zostanie zamieszczony w kwartalniku „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”.

Konferencja odbędzie się w dniu 10 maja 2012 roku (w godz. 10.00-16.00) w gmachu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sala 130.

Serdecznie zapraszamy!

Zał.1

Prof. dr hab. Józef Fiszer Prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski Kierownik Zakładu Europeistyki Dziekan

ISP PAN Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Problematyka konferencji

 

(9.45 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji 16.00 Zakończenie)

 

Liberalizm klasyczny i keynesizm wobec wyzwań współczesności. Na horyzoncie liberalizm synergiczny (referaty)

 

Czynniki kryzysogenne w sferze rynków i ich skutki dla polityki i gospodarki. Możliwości naprawy mechanizmów rynkowych (referaty)

 

Polityka interwencyjna i rynki w skali krajowej

oraz międzynarodowej (referaty)

 

Szczegółowy program z informacją o referatach i autorach zostanie przekazany uczestnikom do 15 kwietnia 2012r.

Opłata za udział w konferencji (obejmująca catering) wynosi 250 zł. Autorzy przyjętych referatów będą z niej zwolnieni. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i przygotowania referatów. Zgłoszenia uczestnictwa (zawierające: tytuł i stopień naukowy, stanowisko, miejsce pracy, adres, e-mail, nr tel.) oraz tematy referatów prosimy nadsyłać do 30 grudnia br., natomiast teksty referatów w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2012r. Objętość referatu do 22 stron znormalizowanego maszynopisu (odstępy między wierszami 1.5), a streszczenia do 20 wierszy. Zapis komputerowy Word. Przypisy u dołu odpowiednich stron. Niezbędny wykaz literatury cytowanej.

 

Opłatę prosimy wnieść do dnia 31 marca 2012r. na konto Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa):

Numer konta: BRE BANK S.A. O/Warszawa

13 1140 1977 0000 5580 0300 1001

Tytułem: Opłata za konferencję „Problemy współczesnej ekonomii…”

 

W czasie rejestracji uczestnicy otrzymają:

- szczegółowy program konferencji

- wydany w formie książki zbiór przyjętych referatów,

- książkę Mariana Guzka pt. „Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie” (Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2011).

 

Zgłoszenia i korespondencja:

Sekretarz konferencji: Dr Grzegorz Nosiadek

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel. kom. pryw.: 0 603 783 747