Szanowni Państwo,

Jest nam niezwykle miło zaprosić Państwa na jubileuszową, dziesiątą konferencję marketingową, która odbędzie się w dniach 27-28 marca 2012 roku w Kielcach/Rytwianach.

Organizatorami spotkania są: Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, a także Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Temat spotkania „Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz” ma umożliwić ogląd i ocenę dotychczasowej roli marketingu w polityce, ale także pomóc w sformułowaniu postulatów dotyczących jego przyszłości. Spotkanie ma charakter warsztatowy, albowiem wiedzę teoretyków pragniemy skonfrontować z opiniami praktyków, stąd zapowiedziany udział ekspertów, spin-doktorów, a także polityków tworzących kampanie wyborcze.

Proponujemy Państwu odniesienie się do następujących obszarów analizy:

- propaganda okresu PRL a zmiana systemowa: nowe narzędzia czy nowa nomenklatura?

- zachodnie modele marketingowe a polska praktyka polityczna

- mediatyzacja, amerykanizacja, etykietyzacja – nowe oblicza polityki?

Pełna opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł, a dla członków PTNP przewidziana jest 10 proc. zniżka (360 zł). Opłata ta gwarantuje:

-pełne wyżywienie pierwszego i drugiego dnia (wraz z uroczystą kolacją na terenie Klasztoru Kamedułów)

-udział w zwiedzaniu kompleksu klasztornego

-fakultatywny udział w zwiedzaniu zespołu pałacowego w Kurozwękach ( w tym safari – bizony)

-nocleg w Pustelni Złotego Lasu

-szybką publikację oraz egzemplarz autorski książki

-świadectwa uczestnictwa w jubileuszowym spotkaniu

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie drogą mailową zgłoszeń oraz dokonywanie wpłaty na konto:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 23 1030 1508 0000 0008 0371 1003

Z dopiskiem 249.102/J028 „Dwie dekady”

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Kazimierz Kik (UJK)

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski (UWr)

Dr Agnieszka Kasińska-Metryka (UJK)

Dr Michał Gołoś (WSSMiKS)

Dr Piotr Olszewski – sekretarz konferencji (WSSMiKS)