Szanowni Państwo,

Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. Konflikty etniczne i wyznaniowe jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państw współczesnych, która odbędzie się 25 października 2012 roku od godz. 10.00 w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3/21 51-149 Wrocław.

Karta zgłoszenia (Word)

Zaproszenie (PDF)