Szanowni Państwo,

Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  VI Akademii Politologicznej pt. „Polityka a  wojna” - konferencji studencko-doktoranckiej, która odbędzie się w Krakowie, 6-7 grudnia 2012 r. (czwartek-piątek).

Zaproszenie kierujemy zarówno do studentów, jak i  doktorantów nauk politycznych, filozoficznych, prawniczych oraz historycznych. Wychodząc z założenia Carla von Clausewitza, że wojna jest tylko kontynuacją polityki realizowaną przy użyciu innych środków, chcielibyśmy spróbować przeanalizować i zweryfikować to założenie zarówno z punktu widzenia historii teorii wojskowych, jak i historii filozofii politycznej.

Konferencja podzielona zostanie na dwa dni. W pierwszym dniu omówione zostaną doktryny wojskowe, począwszy od Nicollo Machiavellego, gdzie główny nacisk ma zostać położony na relację polityka - wojna u danego myśliciela, a kontekstem historycznym będzie sposób prowadzenia wojen charakterystyczny dla okresu, w którym dany myśliciel żył (np. dla Machiavella będzie to okres renesansowych wojen najemników, dla Clausewitza okres wojen napoleońskich itd.) W rezultacie dzień pierwszy będzie miał charakter "wprowadzenia" do dnia drugiego, tak, aby mówiąc np. o  „Traktacie do wiecznego pokoju” Kanta móc go swobodnie "przyporządkować" do wojen m.in. Fryderyka Wielkiego i  Napoleona oraz zestawić z ówczesnymi doktrynami wojskowymi – Clausewitza, Jominiego, Bűlowa. Wszystkie referaty zostaną zebrane.

Najlepsze z  nich zostaną wydane w  formie publikacji pokonferencyjnej, służąc, jako filozoficzno-wojskowe wprowadzenie do nauki o wojnie (wymagane jest zastosowanie schematu: tytuł, krótki abstrakt, krótka informacja o filozofie/wojskowym i jego czasach, krótka informacja o jego dziełach, rozwinięcie tezy wystąpienia, podsumowanie).

Termin nadsyłania abstraktów i rejestracji upływa 09.11.2012 r

Formularz rejestracyjny (Word)

Zaproszenie (PDF)