Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ma zaszczyt zaprosić na

II MIĘDZYNARODOWY INTERDYSCYPLINARNY EUROAZJATYCKI KONGRES NAUKOWY

FENOMEN ROSJI: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI I PERSPEKTYWY ROZWOJU.

ФEНОМЕН РОССИИ: ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ РAЗВИТИЯ

który odbędzie się w dniach 29 – 31 maja 2014 roku w Krakowie.

« ZAPROSZENIE NA KONGRES  [pl]  »
« ZAPROSZENIE NA KONGRES [ros
]  »