Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
„EUROPA ŚRODKOWA. HISTORIA – POLITYKA - SPOŁECZEŃSTWO”


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego oraz
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

zapraszają na konferencję naukową „Europa Środkowa. Historia – polityka - społeczeństwo”,
która odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 16-17 grudnia 2013 r.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany opinii oraz prezentacji wyników badań dotyczących przeobrażeń, które zaszły w centrum Europy po roku 1989, w szczególności na obszarze państw Grupy Wyszehradzkiej. Zamiarem jest kontynuowanie rozważań w roku 2014. Konferencja zapoczątkowuje zatem cykl spotkań poświęconych Europie Środkowej.

[pdf] ZAPROSZENIE
[doc] FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY