Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

Kierunki przemian i ewolucji ruchu ludowego w Polsce, w Europie i na świecie w XX-XXI wieku

The Directions of the Transformation and the Evolution
of the Peasant Movement in Poland,
Europe and the World
in the 20th and 21st Centuries

Kielce- 19-20 listopad 2013 r.

Celem planowanej konferencji będzie ukazanie roli ruchu ludowego w systemach politycznych w Polsce, w Europie i na świecie.
Dokonana zostanie również próba wskazania kierunków dalszego rozwoju partii agrarystycznych w Europie.

[pdf] ZAPROSZENIE
[doc] FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
[pdf] notka edytorska