XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS
Instytut Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz
Wydział Stosunków Międzynarodowych im. Iwana Franki we Lwowie

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2013. Próba bilansu

która odbędzie się 14-15 listopada 2013 r. w Lublinie.

Patronat nad konferencją objęli: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin
oraz Ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

» Zaproszenie [PL]» zgłoszenie [PL]
» Zaproszenie [ROS]» zgłoszenie [ROS]
» Zaproszenie [ANG]» zgłoszenie [ANG]