Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS
serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej


FEMINIZM

która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2014 r. w Lublinie (Wydział Politologii)


Celem konferencji jest:◊ usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z feminizmem;
diagnoza dotycząca obecnego stanu feminizmu w Polsce, Europie i świecie;
◊ wskazanie wyzwań, zagrożeń i perspektyw dla feminizmu.

Debata poświęcona feminizmowi obejmie między innymi:
◊ kwestie terminologiczne (ruch sufrażystek, ruch wyzwolenia kobiet, emancypacja kobiet, równouprawnienie, ekofeminizm, ◊ postfeminizm, antyfeminizm, itp.);
◊ uwarunkowania i charakterystykę feminizmu;
myśl feministyczną,
instytucjonalny wymiar feminizmu (ruchy społeczne i polityczne, organizacje);
medialny obraz feminizmu.

Przewidywana jest dyskusja osób zaangażowanych w działalność ruchów i organizacji feministycznych oraz panel studencko-doktorancki.

[pdf] ZAPROSZENIE
[doc] FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY