Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza,
Fundacja „Institutum Orientalium”,
Centrum Badań Wschodnich we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek
mają zaszczyt zaprosić Państwa na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt.

Administracja publiczna w projektach politycznych

która odbędzie się w Ostromecku koło Bydgoszczy w dniach 5–6 grudnia 2013 roku.

Pierwsza konferencja odbyła się w Toruniu 7 grudnia 2012 roku i przyciągnęła wielu specjalistów z dziedzin związanych z jej głównym tematem ("Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej"), czego rezultatem będzie publikacja książkowa, która ukaże się już wkrótce na rynku nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.

[pdf] ZAPROSZENIE
[doc] FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY