KATEDRA POLITOLOGII
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
zaprasza na konferencję międzynarodową

PARTNERSTWA W SEKTORZE PUBLICZNYM

która odbędzie się w Rzeszowie
w dniach 5-6 czerwca 2014 r.

Celem konferencji jest przedstawienie i upowszechnienie wyników badań naukowych prowadzonych nad partnerstwami, rozumianymi jako forma współdziałania interesariuszy z rozmaitych sektorów, funkcjonującymi w sferze publicznej i realizującymi cele publiczne. Chcemy by podczas konferencji zaprezentowano jak najpełniejsze spektrum okoliczności, w jakich partnerstwa te powstają i działają. Stąd też zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – politologii, socjologii, ekonomii, prawa, kulturoznawstwa i innych – których refleksja może wzbogacić interdyscyplinarną dyskusję nad interesującym nas problemem. Zaproszenie też kierujemy do praktyków.

[PDF] ZAPROSZENIE