Instytut Historii I Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku
Muzeum Miasta Gdyni
Centrum Vivarium Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity
Fakulta Humanitných Vied Univerzita Mateja Bela
Fakulta Stredoeurópskych Štúdií Univerzita Konštantína Filozofa Fundacja Ass

zapraszają do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

VIA VIATORES QUAERIT.
MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA W DZIEJACH KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ.


Gdynia, 29-30 maja 2014 r.

[pdf] zaproszenie
[pdf]
zaproszenie [ang]