Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

zaprasza na konferencję naukowa pt.

WSPÓŁCZESNE IMPLIKACJE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Konferencja odbędzie się w zespole Pałacowo – Parkowym
w Ostromecku w dniach 15-16 kwietnia 2014 r.

[pdf] opis konferencji
[pdf]
formularz zgłoszeniowy