Instytut Politologii UKSW
we współpracy z Instytutem Nauk Historycznych UKSW


zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.:

Historia i współczesność ruchu narodowego na ziemiach polskich 1893-2013

Konferencja zorganizowana z okazji 120-lecia powstania Ligi Narodowej


Miejsce konferencji:
Kampus UKSW im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa
Sekretariat konferencji:
Dr Krzysztof Cebul, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., tel. 602.344.741
Termin:
28 marca 2014 r., planowane rozpoczęcie godz. 9:00

Rada programowa:
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Instytut Politologii UKSW)
Prof. dr hab. Jan Żaryn (Instytut Nauk Historycznych UKSW)
Prof. UKSW dr hab. Paweł Kaczorowski (Instytut Politologii UKSW)
Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski (Instytut Politologii UKSW)
Dr Krzysztof Cebul (Instytut Politologii UKSW)


Cele konferencji:
W badaniach nad polską myślą narodową widoczny jest niedostatek prac, w których przyjmuje się rozległą perspektywę czasową oraz pozwala na zderzenie się ze sobą różnych podejść badawczych. Co prawda ich istotną zaletą jest spójność na poziomie założeń teoretycznych oraz metodologii, co daje możliwość przedstawienia w sposób konsekwentny tej problematyki, albo też przyjęcie wąskiej cezury czasowej, co z kolei pozwala na wnikliwe, szczegółowe badania. Jednak ta konsekwencja, jak i wspomniane ograniczenia ram czasowych mogą też być rozpatrywane jako swego rodzaju niedostatek. Przyjęcie szerokich ram czasowych (od końca XIX wieku do czasów współczesnych) oraz perspektywy politologicznej i historycznej w badaniach nad dziejami polskiego ruchu narodowego ma na celu ukazanie jego różnorodności, zbieżności postulowanych rozwiązań i form działania, nawiązań (prób kontynuacji), ewolucji oraz zmiany (tworzenia odłamów, nowych kierunków) zarówno na poziomie myśli politycznej, jak i aktywności w sferze społeczno-politycznej – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu (ograniczeń) uwarunkowań otoczenia zawnętrznego. Oczywiście zarzutami wobec tego projektu mogą być jego eklektyzm, nadmierne rozproszenie tematów badawczych oraz sposobów realizacji badań, jednak organizatorzy konferencji świadomi ich, traktują prezentowany projekt jako próbę przeglądu aktualnego stanu badań w przedmiotowym obszarze, mając nadzieję, że w przyszłości może przyczynić się on do większej integracji środowiska badaczy oraz szerszej współpracy w ramach prowadzonych przez nich badań.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji referatów, których tematyka będzie mieściła się w obszarze polskiej myśli narodowej (koncepcje programowe, praktyka polityczna, teoria narodu) począwszy od narodzin ruchu narodowego, aż do czasów współczesnych.


Zgłoszenia Uczestników oraz wpłaty przyjmujemy do dnia 20 lutego 2014 r.
Opłatę konferencyjną w wysokości: 270,00 zł należy wnieść na rachunek bankowy UKSW:
Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
Na dowodzie wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko, Historia i współczesność ruchu narodowego
Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń przedsięwzięcie zostanie odwołane. Wówczas opłaty konferencyjne będą zwrócone Wpłacającym. Komunikat potwierdzający oraz szczegółowy program konferencji zostaną przesłane do dnia 4 marca 2014 r.

Konferencja będzie składała się z dwóch części. Po głównych obradach i dyskusji uczestnicy będą pracować w panelach tematycznych.
Organizatorzy zapewniają catering oraz wydanie recenzowanej monografii zawierającej teksty, które przejdą pomyślnie przez procedurę recenzyjną.

KARTA ZGŁOSZENIA1.    Imię i nazwisko:
2.    Tytuł/stopień naukowy:
3.    Uczelnia/Instytucja:
4.    Adres mailowy:
5.    Numer telefonu:
6.    Adres do korespondencji:
7.    Dane do faktury:
8.    Udział z referatem/bez referatu
9.    Tytuł referatu:
10.    Abstrakt (maksymalnie 300 słów):

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Dyrektor Instytutu Politologii UKSW