Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS

serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

FEMINIZM


która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2014 r.
w Lublinie (Wydział Politologii)

Celem konferencji jest:
•    usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z feminizmem;
•    diagnoza dotycząca obecnego stanu feminizmu w Polsce, Europie i świecie;
•    wskazanie wyzwań, zagrożeń i perspektyw dla feminizmu.

więcej informacji:

[pdf] ZAPROSZENIE