Instytut Politologii i Europeistyki US i Katedra Anglistyki US
we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych UW, Instytutem Europeistyki UW
oraz Forschungsstelle für Minoritätensprachen Universität Leipzig


zapraszają do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej


Celtic Puzzles. Social Politics of Wales

która odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2014 r. w Szczecinie.

Szczegółowe informacje oraz formularz uczestnictwa na stronie http://celticpuzzles.whus.pl