Instytut Prawa i Administracji WSH
wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa WSH „Prawo w praktyce”
oraz Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH

serdecznie zapraszają na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
pt. ”Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”


25 kwietnia (piątek) 2014 r. w
Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec
(sala nr 005)


Patronat honorowy: - Rzecznik Praw Obywatelskich – Prof. dr hab. Irena Lipowicz
-   Komendant Szkoły Policji w Katowicach – Insp. Jarosław Kaleta
Patronat naukowy: - Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach - Prof. dr hab. Jerzy Klamka

Patronat medialny:
- Nowa Politologia
- Wiadomości Zagłębia
- portal e-Sosnowiec

Komitet Naukowy:
Prof. WSH, dr. Bolesław Ćwiertniak – Dyrektor IAiP
dr Anna Kalisz – opiekun Koła Naukowego, adiunkt w IAiP
dr Magdalena Półtorak – Zastępca Dyrektora IAiP
dr Maciej Borski – adiunkt w IAiP
dr Grzegorz Krawiec - adiunkt w IAiP

Komitet Organizacyjny (Koło Naukowe Studentów Prawa WSH Prawo w praktyce”):

Wiktoria Sadowa – prezes Koła Naukowego
Agnieszka Chmielowiec
Jacek Dudek
Anna Mentel

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski

Celem konferencji jest zaprezentowanie, analiza, refleksja i dyskusja dotyczące zjawisk, wyzwań i zagrożeń z zakresu praw człowieka w kontekście m.in.: globalizacji, integracji europejskiej, zmian społecznych i kulturowych, a zwłaszcza zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

Przydatne linki:
1.    http://www.humanitas.edu.pl/instytuty/Strony/Instytut-administracji-i-prawa.aspx
2.    http://www.humanitas.edu.pl/instytuty/Strony/Konferencja-naukowa-prawa-człowieka.aspx

UWAGA! Organizatorzy przewidują możliwość zamieszczenia artykułu w punktowanej publikacji. W tym celu powołana zostanie Rada Naukowa.

Dodatkowe informacje: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. /Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Warunki uczestnictwa: Udział w konferencji jest nieodpłatny. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać, przesyłając załączoną kartę zgłoszenia do dnia 28.02.2014 r. na adres e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. (karta zgłoszenia do pobrania: http://www.humanitas.edu.pl/instytuty/Strony/Konferencja-naukowa-prawa-człowieka.aspx)
Referaty do publikacji, uzupełnione o rezultaty dyskusji, należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2014 roku na adres e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..