Instytut Nauk Politycznych UW oraz
Zakładu Filozofii i Teorii Polityki INP UW

serdecznie zaprasza

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Dokonania i wyzwania stojące przed teorią polityki w Polsce

będącej kontynuacją cyklu spotkań uniwersyteckich zakładów teorii polityki,
która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2014 roku
w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk „Mądralin”
w Emowie k. Otwocka, ul. Mlądzka 1.


Informacje dotyczące ośrodka znajdują się na stronie: www.madralin.pan.pl

[pdf] ZAPROSZENIE