Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
Politechniki Koszalińskiej


serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
z udziałem gości zagranicznych

POLSKA W EUROPIE 1989-2014. 25 LAT PO PRZEMIANACH

która odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2014 roku

w Mielnie - Unieściu (Rewita WDW Unieśnie ul. Suriana 24, 76-032 Mielno-Unieście)
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ipsism.tu.koszalin.pl/konferencja.html


[pdf]
informacja o konferencji

[pdf] ZAPROSZENIE

[word] karta zgłoszeniowa