Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową

PARTNERSTWA W SEKTORZE PUBLICZNYM


która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2014 roku
w Rzeszowie


Szczegóły dotyczące udziału w konferencji znajdują się na stronie internetowej Katedry Politologii:
http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/konferencje/informacje
Formularz rejestracyjny: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/konferencje/rejestracja

[pdf]
ZAPROSZENIE