Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zaprasza do udziału w konferencji metodologicznej

EUROPEISTYKA W PERSPEKTYWIE ETYCZNEJ I FILOZOFICZNEJ


18 marca 2014 r. (wtorek)

Instytut Politologii UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

budynek WNHiS (nr 23), sala 201

[PDF] ZAPROSZENIE