Fundacja  na  rzecz  Rozwoju  Szkolnictwa Dziennikarskiego
i Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na
V Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców

INTERNETOWOŚĆ MEDIÓW MASOWYCH W CZASACH MEDIAMORFOZ,
CYFRYZACJI I KONWERGENCJI – NOWA EKOLOGIA MEDIÓW

oraz
IV edycję warsztatów metodologicznych medioznawców

20–21 listopada 2014 r.
Uniwersytet Warszawski, d. Centrum Informatyczne UW

[pdf] ZAPROSZENIE

[word] karta zgłoszeniowa