Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza na konferencję naukową

POLITYKA PUBLICZNA W DOBIE WYZWAŃ ROZWOJOWYCH: ANALIZA PROBLEMÓW I POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
w dniu 29 maja 2014 r.

Celem tego wydarzenia jest wymiana poglądów, prezentacja rozwiązań, dobrych praktyk oraz wypracowanie wniosków służących poprawie funkcjonowania polityk publicznych w Polsce. Konferencja będzie także okazją do dyskusji pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi nad konkretnymi kierunkami działań w zakresie rozwoju nowej dyscypliny naukowej, jaką od 2011 roku jest właśnie polityka publiczna.


[PDF] ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE