Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii
Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakład Nauk Humanistycznych
Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Związek Strzelecki „Strzelec”
Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Jednostka Strzelecka 1001
im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

MYŚL POLITYCZNA – PRZEDMIOT BADAŃ
W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH


Lublin, 8-9 października 2014 roku

[pdf] ZAPROSZENIE

[WORD] KARTA ZGŁOSZENIOWA