Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
Zakład Systemów Politycznych, Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” oraz
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Poznaniu


zapraszają na konferencję naukową pt.

PARTYCYPACJA OBYWATELI W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH.
Doświadczenia państw Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej


która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja stworzy sposobność do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat dotychczasowych uwarunkowań, doświadczeń i wyzwań związanych z udziałem obywateli w procesach podejmowania decyzji politycznych w państwach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej.

[pdf] ZAPROSZENIE

[WORD] KARTA ZGŁOSZENIOWA