W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy
na międzynarodową konferencję naukową

pt. POLITYKA ETNICZNA: TEORIE, KONCEPCJE, WYZWANIA

która planowana jest w dniach 9 - 10 września 2014  w Popowie k/Warszawy.

Jej organizatorami są:
·         Zakład Badań Etnicznych - Wydział Politologii UMCS w Lublinie
·         Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich - Instytut Politologii UKSW w Warszawie
·         Zakład Socjologii Pogranicza - Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
·         Katedra Polityki Międzynarodowej -  Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
·         Katedra Historii Ukrainy i polityki etnicznej - Wydział Historyczny Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie
·         Zakład Politologii -  Wydział Studiów Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie


[PDF]
ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE