Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

zaprasza do udziału w kolejnej konferencji poświęconej współczesnej polskiej myśli politycznej nt.

WOBEC SIEBIE.
POLITYCZNE KONCEPCJE RELACJI WZAJEMNYCH, RYWALIZACJA, KOEGZYSTENCJA ORAZ IDEE WSPÓLNOTY W 25-LECIU III RP


która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Mszanie Dolnej (ok. 50 km od Krakowa)

[PDF] ZAPROSZENIE
[WORD] ZGŁOSZENIE