Zakład Filozofii Polityki
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu


zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

SZKOŁY TEORETYCZNE I PODEJŚCIA METODOLOGICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPEJSKIEJ
NAUCE O POLITYCE. PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA


która odbędzie się w dniach 23-24 października 2014 roku w Poznaniu.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego przyjął profesor Quentin Skinner (Queen Mary, Uniwersytet Londyński).
Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej: http://www.politicalphilosophy.amu.edu.pl
Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2014 roku.

[pdf] Zaproszenie
[pdf] Invitation