Instytut Nauk Politycznych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

oraz
Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce
zapraszają do udziału
w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców:

MŁODZI W POLITYCE.
OD KREATYWNYCH IDEI DO INNOWACYJNEJ PARTYCYPACJI

Bydgoszcz, 6 maja 2014 r.

więcej informacji:
http://bit.do/mlodziwpolityce