Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
zaprasza na konferencję naukową pt.:


ARKTYKA I KRAJE NORDYCKIE W PRZESTRZENI POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ


Kielce, czwartek 15 maja 2014 r.

The Arctic and Nordic Countries in the World of Economy and Politics
Kielce, Poland, Thursday 15th May 2014

Patronat honorowy:
Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach
Dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra

ZAPROSZENIE»»

KARTA ZGŁOSZENIOWA»»

Registration form»»