III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WSCHODNIOZNAWCZA

SOLIDARNOŚĆ A DEMOKRACJA.
25 LAT TRANSFORMACJI POSTKOMUNISTYCZNEJZapraszamy Państwa na III Międzynarodową Konferencję Wschodnioznawczą pt. „Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej” organizowaną przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
, która odbędzie się w dniach 21– 22  października 2014 roku.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Europejskie Centrum Solidarności, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia.

[pdf]ZAPROSZENIE

www.wschodnioznawcza.umk.pl