Zakład Filozofii Polityki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
serdecznie zachęca do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej

OD JOHNA STUARTA MILLA DO JOHNA RAWLSA.

TRANSFORMACJA LIBERALIZMU SPOŁECZNEGO,

która odbędzie się 22 października 2014 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji znajdą Państwo stronie internetowej www.liberalism.amu.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 czerwca.

« ZAPROSZENIE »