Uniwersytet Zielonogórski
I N S T Y T U T   P O L I T O L O G I I

zaprasza na

Międzynarodową konferencję naukową
SAMORZĄDY TERYTORIALNE W POLSCE I W NIEMCZECH.
STRUKTURY, AKTORZY, DZIAŁANIE


7-8.11.2014, Zielona Góra

ZAPROSZENIE»
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY»