Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katedra Teorii i Filozofii Polityki
Zakład Kulturowych Podstaw Polityki

Zaprasza na konferencję:

EUROPEIZACJA: POLSKI czy EUROPY?
KULTUROWE ASPEKTY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE


27 listopada 2014 r.

[DOC] ZAPROSZENIE I FORMULARZ

Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 31 października