Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową

The Crisis of a Modern State – Kryzys państwa współczesnego

24-25.09.2014 r.

Wydział Nauk Społecznych UWr, ul. Koszarowa 3

ZAPROSZENIE (pdf) »