Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego,
Centrum Europy Środkowej im. Jana Karskiego oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

zapraszają na

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

EUROPA ŚRODKOWA. 10 LAT PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

która odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 8-9 grudnia 2014 r.

ZAPROSZENIE (pdf) »
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pdf)»