Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Uniwersytet w Poczdamie,
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz Fundacja im. Róży Luksemburg

zapraszają na
Seminarium Międzynarodowe

SPOŁECZNE OBLICZA EUROPY XXI WIEKU


które odbędzie się w dniach  20-21.11 2014 r. w Pile.
Seminarium z udziałem naukowców z Polski, Niemiec i Słowacji poświęcone zostanie analizie współczesnej kondycji społecznej Europy
, a w szczególności państw członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje: http://www.pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-humanistyczny/seminarium-spoleczne-oblicza-europy-xxi-wieku.html