Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny Instytut Politologii

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Ekonomiczny

zapraszają do udziału

w międzynarodowej konferencji naukowej
w dniach 22-23 kwietnia 2015

AKTUALNE PROCESY MODERNIZACYJNE
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ -
DOŚWIADCZENIA POLSKIE I EUROPEJSKIE

ZAPROSZENIE (pdf) »
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (doc)»