Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Śląskiego

zaprasza na konferencję naukową pt.

25 LAT TRANSFORMACJI W KRAJACH EUROPY
ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

organizowaną w dniu 26 listopada 2014 roku (środa)
w sali RADY WYDZIAŁU (ul. Bankowa 11)

ZAPROSZENIE (pdf) »
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (doc)»