Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu
oraz Collegium Polonicum w Słubicach

zaprasza do udziału w XV międzynarodowej konferencji

EUROPA XX WIEKU

Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń.
Diagnozy i scenariusze na przyszłość

która odbędzie się w dniach 5-6 lutego 2015 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

[pdf] ZAPROSZENIE