Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS

serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

EKOLOGIZM

która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2015 r.

w Lublinie (Wydział Politologii)

[pdf] ZAPROSZENIE