Zakład Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
serdecznie zaprasza na konferencję naukową


KSZTAŁTOWANIE SIĘ ŁADU DEMOKRATYCZNEGO
w państwach Europy Środkowej i Bałkanów.
Szanse i zagrożenia.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 roku (środa)
w Sali Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, od godziny 10.00.

ZAPROSZENIE (pdf) »
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (doc)»