Polskiego Towarzystwo Religioznawcze oraz Akademia Marynarki Wojennej
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym:

RELIGIA A SPOŁECZNO-POLITYCZNE PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

który odbędzie się w Gdyni w dniach 17-20 czerwca 2015 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej Kongresu Religioznawczego
- http://www.kongres.amw.gdynia.pl/