Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencje Naukową

OD LIBERALIZMU DO NACJONALIZMU.
Myśl polityczna XX I XXI wieku


która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 r.
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego
przy ul. Krakowskiej 71-79 w  Szczecinie.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 30 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje dot. konferencji na stronie internetowej: http://mpkonferencja.whus.pl/