Instytut Politologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zaprasza na

Ogólnopolską konferencję naukową

POWIAT W POLSKIM SYSTEMIE SAMORZĄDOWYM

Zielona Góra, 19.06.2015

ZAPROSZENIE (pdf) »
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (doc