Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.

SAMORZĄD TERYTORIALNY W III RZECZYPOSPOLITEJ
– osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju


Poznań, 21-22 maja 2015 r.

ZAPROSZENIE (pdf) »
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(doc