Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
zaprasza na

III Kongres Politologii

ODSŁONY POLITYKI

Kraków, 22-24 września 2015 roku

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej:
www.kongres.wsmip.uj.edu.pl