Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Białostocki Odział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

serdecznie zapraszają do uczestnictwa w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
NA WSCHODNIM POGRANICZU POLSKI€


która odbędzie się 28-29 maja 2015 roku na

Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku


zaproszenie (pdf)zgłoszenie (doc)
Wymagania redakcyjne (doc)
Szablon wydawniczy (doc)