Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza Państwa do udziału w konferencji naukowej:

MIĘDZY LĘKIEM I NADZIEJĄ.
10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym


Poznań, 7-8 maja 2015 roku

«ZAPROSZENIE»
«FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY»