Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu

zapraszają na
międzynarodową konferencję naukową

pt.

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

w procesie transformacji i integracji.

Wymiar bezpieczeństwa

Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 15 maja  2015 roku w Zamościu

«ZAPROSZENIE I FORMULARZ»